Kültürel İstihdam 2018'De Arttı

Haber Tarihi : 28.05.2019 10:17:37 Kültürel istihdam 2018 yılında yüzde 5,5 arttı.
A +   A -Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı kültürel istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre; Türkiye’de 2018 yılında kültürel istihdam bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artarak 648 bin kişi oldu.

Kültürel istihdamın yüzde 50’sini kadınlar oluşturdu

Erkekler 2018 yılında kültürel istihdamın yüzde 50’sini, kadınlar da aynı şekilde yüzde 50’sini oluşturdu.

Kültürel istihdamda olanların yüzde 62,5’i 30-54 yaş grubunda yer aldı

Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 62,5’i 30-54 yaş grubunda, yüzde 29’u 15-29 yaş grubunda, yüzde 8,6’sı ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Kültürel istihdamda olanların yüzde 45,5’ini lise altı eğitimliler oluşturdu

Kültürel istihdamda olanların yüzde 45,5’ini lise altı eğitimliler, yüzde 32,1’ini yükseköğretim, yüzde 22,4’ünü ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu.

Kültürel istihdamın yüzde 59’u ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalıştı

Kültürel istihdamda olanların, yüzde 59’u ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 41’i işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 71,3’ü tam zamanlı çalışırken, yüzde 28,7’si yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 37,7 saat oldu.

El sanatları çalışanlarının payı yüzde 44,6 oldu

Kültürel istihdamın yüzde 87,3’ünü kültürel meslek alanlarında, yüzde 12,7’sini ise diğer meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel mesleki alanlarına bakıldığında kültürel istihdamda olanların yüzde 44,6’sı el sanatları çalışanları, yüzde 14’ü mimar, planlamacı ve tasarımcılar olarak, yüzde 10’u ise kreatif sanatçılar ve sahne sanatçıları olarak çalıştı.

Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinin payı yüzde 10,5 oldu

Kültürel istihdamın yüzde 31’ini kültürel faaliyet alanlarında, yüzde 69’unu ise diğer faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel faaliyet alanlarına göre ‘mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri’nde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 10,5, ‘kreatif sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri’nde çalışanların payı yüzde 6,8, ‘programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri’nde çalışanların payı ise yüzde 4,3 oldu.


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !